(B)logg

måndag 6 juli 2009

Trollstigen

Koordinater: 62.455018,7.667084


De gamla souvenirbodarna vid Trollstigen, ....
.... som skall ersättas av den nya anläggningen.
Trollstigvägen (ofta kallad Trollstigen eller bara Stigen) är ett vägstycke på riksvei 63 i Rauma kommun i Romsdal i Møre og Romsdal. Trollstigvägen förbinder ValldalSunnmøre med Åndalsnes och Romsdalen, och var tills tunnlarna mellan Linge och Overåriksvei 650 som öppnades 1975, Valldals enda färjelösa vägförbindelse.

Trollstigen öppnades av kung Haakon VII den 31 juli 1936, efter en byggperiod på åtta år, och går i sicksack från längst in i Isterdalen upp till Stigrøra. Vägen byggdes efter samma sträckning som en äldre stig, kallad Kløvstien, som restaurerades och utmärktes som vandringsstig. Det är elva hårnålssvängar på Trollstigvägen, var och en med en radie på cirka 10 meter, och det är bro alldeles under den 180 meter höga Stigfossen. Vid stor vattenföring i forsen slår vattenstänket in över bron. På grund av allvarliga stenras och efterföljande förstörelse av vägbanan, lades en sträckning om längst ned i Trollstigen år 2005. Detta omfattade tredje och fjärde svängen nedifrån. Samtidigt byggdes två nya broar över älven. Vägens högsta punkt ärr Alnesreset, 850 meter över havet, på Alnesreset stod tidigare värdshuset Trollstigheimen, som blev förstört av ett stort snöras.

Inga kommentarer: