(B)logg

lördag 18 april 2009

Strandpromenaden

Efter att ha åkt husbil första gången sitter Zacharias med mormor vid strandpromenaden vid Bodele.

söndag 12 april 2009

Dagstur till Värmland

Lisa vid husbilen med Svanskogs kyrka i bakgrunden.
Ätten Uggla är nära förknippad med Svanskogs kyrka. Släkten, som bland annat har skänkt en del inventariet till kyrkan, fick 1740 sin familjegrav murad under sakristian av murarmästaren Magnus Lander. Enligt traditionen ska det ha gått en underjordisk gång därifrån till den närbelägna herrgården Svaneholm. Herrgården tjänade som prästgård fram till reformationen.

Svaneholms herrgård
Svaneholms herrgård
Herrgården har traditioner från 1100-talet. Källarvalvet under norra flygeln – ”Kavaljersflygeln” – anses ha byggts under 1300-talet. De nuvarande byggnaderna uppfördes under åren 1765-78. Urspunglig ägare till Herrgården var kyrkan och då tjänade den enligt tradition som Pilgrimshärberge invid pilgrimsleden till St. Olofs grav i Nidaros (nuvarande Trondheim).År 1527 indrogs herrgården till kronan av Gustav Wasa. Hans fogde över Dal bodde då på herrgården. Senare förlänades Svaneholm till en gren av adelsätten Uggla, som erhöll privilegiet att bedriva järnbrukshantering i bygden. Detta näringsfång skapade förutsättningen för det uppsving som manifesterades genom uppförandet ”af den slottsefterliknande” herrgården. Herrgården gick sedan i arv inom ätten Uggla fram till slutet av 1800-talet.
I början på 1900-talet köptes Svaneholm av John Bryntesson, en av de få amerikanska invandrare som lyckades i sitt äventyr att finna guld i Alaska. När John Bryntesson kom hem till Sverige efter att ha hittat världens rikaste guldbäck i Alaska, var han en av Europas rikaste män. Guldfyndet gav upphov till Nomes gruvdistrikt, en inmutning på 300 tunnland, och det bolag som ”the three lucky Swedes”, de tre tursamma svenskarna Bryntesson, Lindeberg och Lindblom, startat.
– Bolaget hade 300 anställda, därav många från John Bryntessons hemsocken, berättade Hans Karlsson i sitt hyllningstal.I denna bygd gav man honom hederstiteln ”Guldkungen”. Under sin tid utvecklade han bruket till pappers- och board-fabrik.

lördag 4 april 2009

Sjötorp


En varm eftermiddag i Sjötorp vid Göta kanal trots att isen ligger på stora delar av kanalen.

Karlsborg


Lisa tittar ut över Vättern från Karlsborg mot Vadstena.
Karlsborgs fästning belägen på Vanäs udde i Vättern började byggas 1819 för att förverkliga den så kallade centralförsvarsidén. Det ursprungliga namnet var Vanäs fästning och platsen valdes av Baltzar von Platen i samband med byggandet av Göta kanal. Kanalbygget påbörjades i Forsvik, 7 kilometer nordväst Vanäs.
Fästningen är ett av norra Europas största byggnadsverk och är huvudsakligen uppförd i kalksten från Omberg. På grund av minskade anslag dröjde det ända till 1870 innan fästningen var i fungerande skick, och först 1909 var den helt färdig.
För att kompensera för den artilleritekniska utvecklingen byggdes för att skydda fästningen i början av 1900-talet Vabergets fästning 5 kilometer västerut.
Meningen var att regering och centrala ledningsfunktioner i händelse av anfall mot riket skulle dra sig tillbaka till denna fästning mitt i landet. Även Riksbankens guldreserv skulle skyddas i fästningen under orostider.
Invid fästningen har samhället Karlsborg vuxit upp. Det var från början främst bostadsområde för personal vid fästningens verksamheter, men växte upp till en stad, mycket tack vare Göta kanal som går genom staden.
Sedan fästningen utgick ur krigsorganisationen 1918 har den bland annat fungerat som garnison för Göta signalregemente, S 2, och sedan 1984 ligger även Livregementets husarer, K 3 där. Även Fallskärmsjägarskolan och SSG finns inrymt på fästningsområdet. Invid fästningen finns en ammunitionsfabrik.
Sedan 1935 är Karlsborgs fästning statligt byggnadsminnesmärke. Särskilt sevärd är Garnisonskyrkan. Kyrkan är inrymd i den centrala byggnaden, "slutvärnet". Garnisonskyrkan ligger på andra våning, ovanför Fästningsmuseumet. Kyrkan var en gång tänkt som plenisal för riksdag och regering i orostider. I taket hänger en ljuskrona tillverkad av bajonetter istället för ljusprismor.

Forsvik


Premiärturen längs Göta kanal. Brukssamhället Forsvik är en pärla.
Föreningen Forsviks Varv bildades 1995 för att bygga hjulångaren Eric Nordevall II. Ångaren skall bli en replik av Eric Nordevall, som byggdes 1836 och 20 år senare sjönk i Vättern, där hon än idag ligger välbevarad på 45 meters djup.

onsdag 1 april 2009

BasteviksholmarnaPremiärturen efter påställningen gick till Basteviksholmarna den 1 april. 26 grader varmt i solen, 10-11 i skuggan. Vindsnurran tillhör inte ekipaget.