(B)logg

lördag 26 juli 2008

Knubb på Hammarö


"Knubb", farbor Göstas sommarparadis på Hammarö.Förstugan till det rikligt utsmyckade huset som ursprungligen byggdes som en liten omklädningshytt på 6 kvadratmeter. (Därav namnet Knubb).

Rollsen från 1975 är fortfarande i bruk tillsammans med en Merca cab från 1976.
(Gösta berättade att han krigsåren 1939-40 som 14-åring körde taxi på dispens. Bland kunderna fanns bl.a. landsfiskalen. Jag antar att detta berodde på brist på chaufförer under beredskapstiden.)

Huset ligger endast ett femtiotal meter från Vänern.Gösta använder en Club Car som transportmedel till badet pga en ömmande fot.Gösta i berättartagen.