(B)logg

torsdag 9 juli 2009

Lisas bilder vid Briksdalsbreen
Vi valde att vandra de 45 minuterna upp till breen som vi gjorde för femton år sedan. Borta var hästskjutsarna med fotograferande japaner, de var ersatta sedan 2006 med dieselosande "trollvagnar" pga ett antal allvarliga olyckor de sista åren.

Breen eller glaciärarmen är snart ett minne blott pga issmältningen. När vi besökte Briksdalsbreen senast låg isen i den lilla sjön som nu var helt isfri. Man kan undra vad alla de hundra anställda ska arbeta med om några år då hela glaciärtungan är ett minne blott?
Vandringen ned var kanske ännu vackrare tack vare att vi hade medsol.

Inga kommentarer: