(B)logg

söndag 12 april 2009

Dagstur till Värmland

Lisa vid husbilen med Svanskogs kyrka i bakgrunden.
Ätten Uggla är nära förknippad med Svanskogs kyrka. Släkten, som bland annat har skänkt en del inventariet till kyrkan, fick 1740 sin familjegrav murad under sakristian av murarmästaren Magnus Lander. Enligt traditionen ska det ha gått en underjordisk gång därifrån till den närbelägna herrgården Svaneholm. Herrgården tjänade som prästgård fram till reformationen.

Svaneholms herrgård
Svaneholms herrgård
Herrgården har traditioner från 1100-talet. Källarvalvet under norra flygeln – ”Kavaljersflygeln” – anses ha byggts under 1300-talet. De nuvarande byggnaderna uppfördes under åren 1765-78. Urspunglig ägare till Herrgården var kyrkan och då tjänade den enligt tradition som Pilgrimshärberge invid pilgrimsleden till St. Olofs grav i Nidaros (nuvarande Trondheim).År 1527 indrogs herrgården till kronan av Gustav Wasa. Hans fogde över Dal bodde då på herrgården. Senare förlänades Svaneholm till en gren av adelsätten Uggla, som erhöll privilegiet att bedriva järnbrukshantering i bygden. Detta näringsfång skapade förutsättningen för det uppsving som manifesterades genom uppförandet ”af den slottsefterliknande” herrgården. Herrgården gick sedan i arv inom ätten Uggla fram till slutet av 1800-talet.
I början på 1900-talet köptes Svaneholm av John Bryntesson, en av de få amerikanska invandrare som lyckades i sitt äventyr att finna guld i Alaska. När John Bryntesson kom hem till Sverige efter att ha hittat världens rikaste guldbäck i Alaska, var han en av Europas rikaste män. Guldfyndet gav upphov till Nomes gruvdistrikt, en inmutning på 300 tunnland, och det bolag som ”the three lucky Swedes”, de tre tursamma svenskarna Bryntesson, Lindeberg och Lindblom, startat.
– Bolaget hade 300 anställda, därav många från John Bryntessons hemsocken, berättade Hans Karlsson i sitt hyllningstal.I denna bygd gav man honom hederstiteln ”Guldkungen”. Under sin tid utvecklade han bruket till pappers- och board-fabrik.

Inga kommentarer: