(B)logg

måndag 6 juli 2009

Ålesund


Ålesund är en kommun och stad på Sunnmøre i Møre og Romsdal fylke. Kyststaden är en av världens största exporthamnar för klippfisk och har en travel fiskerihamn mitt i centrum med försäljning av färsk fisk og räker.
Ålesund är internationellt känt för sin särpräglade arkitektur i jugendstil med torn, spiror och fantasifulle ornamenter på husfasadena. Arkitekturen i centrum av Ålesund er resultatet av den katastrofale stadsbranden 1904, då hela centrum blev ödelagt. Arkitekterna som deltog i återuppbyggnaden, var unge, norska och inspirerade av dåtidens moderna byggstil och med nationella och nationalromantiska impulser. Derför har staden en unik plats i norsk arkitekturhistoria och är med i ett europeisk nettverk for art nouveau tillsammans med bland andra Glasgow, Nancy, Wien, Barcelona, Brussel og Riga.

Ålesund är idag en stad i stark tillväxt. Invånarantalet har ökat från 35 000 (1993) til 42 000 (2008), och staden förväntas passera 50 000 invånare innan 2018. Ålesundsområdet är idag ett tillväxtområde med snabb utbyggnad och är nästan sammanväxt med grannkommunen Sula.

Inga kommentarer: