(B)logg

fredag 10 juli 2009

Norsk vildlaxcenter vid LærdalselvaKoordinater: 61.099918,7.481732
Lærdalselva är en älv som rinner från de västliga delarna av Filefjell och Hemsedalsfjellet och ut i Lærdalsfjorden, en arm av Sognefjorden.
Lærdalselva är sägenomspunnet som en av Norges mest berömda storlakselver internationellt. Älven är frekventerat av flera av världens största celebriteter och kungligheter de senaste 100 åren. Norges Kong Harald V har regelmässigt fiskat i älven sedan 1970-talet. Traditionen med sportfiske började med brittiska lorder på 1850-talet.
Lærdalselva kallas ofta för "Drottningen bland laxälvar", och vid öppningen av Norsk Villakssenter omtalade Kong Harald V älven som "min andre dronning".


1996 fann man laxparasiten Gyrodactylus Salaris, och älven behandlades med rotenon 1997. Behandlingen medförde att 12 ton lax och laxöring dog i älven. Parasiten dök upp igen sex-sju år senare, och älven återbehandlades med surt aluminium hösten 2005 og våren 2006. Likväl fann man parasiten på en laxunge 16 kilometer upp från älvmynningen i oktober 2007. I april 2008 behandlades älven tillsammans med grannälven Erdalselva på nytt med surt aluminium. Under mellantiden var sportfiskarna tillbaka i älven.

Lærdalselva har format dalföringen genom Lærdal. Historien berättar om stora och ibland våldsamma översvämningar. Älven tog ofta nya lopp, något som är förklaringen till varför flera gårdsbruk i dag har egendomar på båda sidor av älven.
Älven är i dag reglerad, och tre kraftstationer producerar ca 1.000 GWh per år.

Inga kommentarer: