(B)logg

torsdag 16 augusti 2012

Gratis i Lysekil

Ställplatsen vid fiskhamnen är välbesökt ....

.... men inte båtuppläggningsplatsen trots tillgång till el.

Från och med idag är det åter gratis att nyttja ställplatserna i Lysekil. Automaterna har fått skynken över sig.

torsdag 9 augusti 2012

Kalmar slott


Kalmar slott är beläget vid Slottsfjärden, där det medeltida Kalmars hamn låg. Det har spelat en avgörande roll i Sveriges historia alltsedan slottet började uppföras vid 1100-talets slut. Under Knut Erikssons tid, byggdes en kastal, ett runt befästningstorn. Magnus Ladulås lät på 1280-talet bygga en försvarsborg runt kastalen, som då blivit slottets kärntorn. – Kalmar slott ansågs tillsammans med Tre kronor, Viborgs slott och Älvsborgs fästning vara ett av Sveriges fyra viktigaste fästen, som försvarade landet.

Sandbergs kvarn


Sandbergs kvarn i Isgärde utmed väg 136 på Öland fotograferad från husbilen i regnväder.

Borgholm slottsruin


I slutet av 1100-talet byggdes ett mäktigt torn, en kastal, som snart omgärdades av en ringmur. Borgen byggdes under 1200-talets senare del och torde ha stått klar 1281. Under krigen mellan Sverige och Danmark förstördes slottet i början av 1500-talet och upprustades inte förrän under Johan III:s regeringstid. Från 1572 var först Johan Baptista Paar och sedan dennes bror Dominicus byggmästare på slottet, som då blev en av Sveriges första bastionsfästningar. Arbetena på slottet upphörde dock 1593, på hertig Karls befallning, men 1602 började försvarsverken förstärkas, och härmed fortsattes till Kalmarkrigets utbrott. 8 augusti 1611 inneslöts slottet av danskarna, och redan följande dag uppgavs det av sin befälhavare, Johan Månsson Ulfsparre, men 27 september 1611 kringränndes det av Gustaf Adolf, som dock ej förrän 7 oktober lyckades förmå den danske befälhavaren Kristen Hansen att kapitulera. 2 juni 1612 kom danskarna tillbaka och efter 9 dagars beskjutning uppgavs slottet av Peder Michelsson (Hammarsköld) till Gert Rantzau. Efter freden i Knäred 1613 återlämnades det i utplundrat och illa medfaret tillstånd, så att reparationsarbeten måste påbörjas. Dessa avbröts dock efter ett tiotal år. Ett mindre jordverk byggdes dock 1643, och från 1651, då Öland förlänats åt Karl Gustaf, fortsattes slottsbyggnaden under ledning av Nicodemus Tessin, men arbetena avstannade efter att Karl X Gustav blev kung. När krig med Danmark återigen bröt ut, var Borgholms slott dock så pass befäst, att kapten Henrik Julius Heideman kunde försvara det mot danskarna, vilka den 17 augusti försökte en stormning. Följande dag undsattes slottet av amiral Wachtmeister, som fördrev danskarna. 1681 återupptogs byggnadsarbetena, men nedlades snart igen. Slottet blev därför aldrig fullbordat enligt den Tessins plan, och Erik Dahlberghs ståtliga teckning i det berömda verket Suecia antiqua et hodierna är sålunda oriktig. Så småningom förföll även den färdiga delen av borgen. 14 oktober 1806 fullbordade en vådeld förstörelseverket.

onsdag 8 augusti 2012

Sandviks kvarn


Sandviks kvarn är den största väderkvarnen runt Östersjön, och är en så kallad "Holländare" med vridbar topp.

Sandvik


Sandvik är en småort i Borgholms kommun på Ölands västkust, vid Kalmarsund. Hamnen har använts för utskeppning av kalksten som bearbetats i trakten. Sandvik har flera restauranger och en välbesökt badstrand bredvid hamnen. Vid gästhamnen finns även en ställplats för husbilar. Sydost om bebyggelsen ligger en landningsbana för privatflyg. Söder om Sandvik ligger fågelskyddsområdet Knisa mosse. Längs strandvägen ner till Lofta finns flera gravlämningar.

Långe Erik
Fyren Långe Erik, belägen på Ölands norra udde, vid Grankullaviken, norr om Byxelkrok, är en 32 meter hög fyr byggd av kalksten. Långe Erik stod färdig år 1845. Det är 138 trappsteg upp till balkongen som är belägen på ca 28 meters höjd. Härledningen till namnet "Långe Erik" är okänd; det antas ha bildats i analogi med "Långe Jan", fyren på Ölands södra udde. Fyrens stora lins är tagen ur drift sedan 1990-talet och ersatt av en mycket liten fyrlykta på fyrbalkongens räcke. Det gamla urverket som förr drev linsapparaten finns fortfarande kvar i tornet.

tisdag 7 augusti 2012

Böda Sand


Böda hamn används som fiskehamn, gästhamn och ställplats, här finns även en sjöräddningsstation. Norr och väster om Böda samhälle ligger det statligt ägda skogsområdet Böda kronopark och den stora campingplatsen Böda Sand vid Bödabuktens långa vita sandstrand.

S:t Knuts kapell
S:t Knuts kapell är en kyrkoruin belägen i Mörbylånga kommun på Öland. Den ligger intill fornborgen Gråborg. Namnet härstammar från den danske helgonkonungen Knut som blev dödad i ett uppror i Odense år 1086. Kapellet uppfördes under 1100-talet och övergavs under 1500-talet och dess enda klocka konfiskerades till kronan 1560. Idag finns endast den västra gaveln och triumfbågen kvar. En stavkorshäll finns numera i Algutsrums kyrka liksom ett altarskåp som är ett av Ölands största. Kapellbyggnaden har troligen omgivits av en mindre kyrkogård, såväl skelett som gravstenar har påträffats i närheten.

GråborgGråborg är Ölands största fornborg. Den består av en rund ringmur, cirka 4 meter hög. På utsidan ligger stenarna delvis i murbruk, vilket gör att muren genom tiderna har kunnat bevaras ganska väl. Gråborg har tre öppningar varav en har varit försedd med en tornöverbyggnad, som konstruerades under medeltiden. Inne i själva borgen har man inte funnit några rester av hus eller andra byggnader. Borgens storlek visar dock att den varit en central punkt i äldre tider, kanske en handelsplats. I äldre tider kallades borgen för "Backaborg" eller "Borg". På borgens område har man gjort rikliga arkeologiska lösfynd vilka nu förvaras på Länsmuseet i Kalmar. De äldsta delarna av fornborgen är sannolikt från 500-talet. Sin nuvarande storlek fick borgen under 1100-talet, efter att ha byggts ut i etapper. Det inre av borgen är numera gräsbevuxen, borgens form är elliptisk och med en storlek av ungefär 210 gånger 160 meter.

Långe Jan vid Ölands södra udde
Långe JanFyren Långe Jan eller Ölands södra udde tändes första gången den första november 1785 efter en byggnadstid på nästan två år. Fyren är belägen längst ned på Ölands södra udde och är en angöringsfyr. Fyren var 60 alnar hög (ca 36 meter) med en diameter av cirka 12 meter med 197 trappsteg upp till toppen. Fyren är i dag 41,6 meter och Sveriges högsta fyr.

Grönhögens ställplats på Öland

Första övernattningen på vår Ölandsresa blev vid Grönhögens ställplats/gästhamn. En trevlig ställplats med tillgång till el, tömning, toa och dusch.