(B)logg

torsdag 6 augusti 2009

Mariestads hamnEfter övernattning blev det shoppingrunda i det sommarloja Mariestad.

Mariestad
Mariestads järnvägsstation.
Från Mariestad kan man ta sig med tåg på Kinnekullebanan till Hova, Gårdsjö, Laxå, Hallsberg och Örebro i norr, och Hällekis, Lidköping, Vara, Herrljunga och slutligen Göteborg i söder. Till Göteborg går även direkttåg från Mariestad. Resan dit tar cirka två timmar. I augusti 2006 levererades nya Itino-tåg vilket innebar ett lyft för komforten på sträckan.


Mariestads domkyrka.
Kyrkan är belägen i Gamla stan och är en av två kyrkobyggnader i Sverige med beteckningen domkyrka, men utan att vara sitt stifts centrala helgedom. Den andra är Kalmar domkyrka.

Byggnaden är en av få kyrkor som uppfördes i Sverige under 1500-talet.


Mariestad är en stad och centralort i Mariestads kommun. Tidigare var Mariestad residensstad i Skaraborgs län. Ortnamnet Mariestad innehåller namnet 'Maria' i genitiv, tidigare stavat 'Mariæ', vilket stavningsmässigt förändrats i enlighet med det moderna uttalet 'Marie'. Mariestad kallas i folkmun "Vänerns pärla", efter sitt vackra läge vid sjön Vänern.

onsdag 5 augusti 2009

Stjärnsunds slott


Slottet ligger på en hög udde mellan Hammarsundet och sjön Alsen i Askersund. Det byggdes 1798-1801 i den då moderna nyantika stilen.Olof Burén, adlad Burenstam, lät uppföra det nuvarande slottet. Det såldes 1823 till kung Karl XIV Johan. Kungens arrendator lät egendomen förfalla. Oscar I sålde Stjärnsund 1851 till sin son prins Gustaf.


På Prinskullen sägs Sångarprinsen ha komponerat flera av sina sånger, tex Du undersköna dal och Glad såsom fågeln i morgonstunden. Efter hans död sålde kung Oscar I Stjärnsund 1856 till prins August, som bodde där flera somrar. 1860 sålde han det till brukspatron Knut Cassel.

Söderköping


Söderköping är en stad i Östergötland samt centralort i Söderköpings kommun i Östergötlands län.

Stadskärnan har i stort sett bevarat medeltida gatunät, och delar av staden har en äldre samlad småstadsarkitektur i trä. Under marken finns upp till tre meter tjocka lager med lämningar av medeltidsbebyggelsen. Två av Söderköpings sevärdheter är dess båda kyrkor, S:t Laurentii kyrka och Drothems kyrka, som båda är från slutet av 1200-talet. I staden finns medeltida källarstugor, dvs höga stenkällare med en trävåning över, bland annat Braskens tryckeri. Rådhuset (1777) och det intilliggande Blomqvistska huset (1857-1859). Johan III:s hus, är tegelbyggnader från 1400-talet.

Söderköpings brunn anlades 1718 på Sankta Ragnhilds källa med medeltida anor. Numera finns här ett konferenshotell. Sankta Ragnhild är för övrigt även stadens skyddshelgon, vilket man delar med Södertälje. Söderköping, som kallas "Sörping" av invånarna, har använts vid filminspelningar (t ex Madicken) på grund av sina gamla stadsmiljöer.

Söderköpings kanalhamn är en hamnanläggning vars stenkaj, som kantas av hamnmagasin, siloanläggning med mera. Tre av magasinen till Göta kanal är byggda på 1830-talet av liggande timmer med vit spritputs i två och fyra våningar. Enkelslussen är byggd 1874 och har två portar. Under medeltiden och lång tid framöver skyddades stadsåns inlopp från havet av Stegeborg, vid Slätbaken. Kanalen ligger högre än själva staden.


M/S Lindön från Söderköping

Rakt framför oss ligger hon där vid bryggan, M/S Lindön, bländande vit och vacker. Denna snart hundraåriga skönhet byggdes en gång i tiden för den ryske tsarens räkning, men ryska revolutionen kom emellan och fartyget fick stanna i Sverige.


Mitt i staden ligger Ramunderberget som med sina klippor lockar klättrare i från hela regionen. Det årligen återkommande arrangemanget Söderköping Adventure Race lockar multisportare till staden.

Bergs slussar


Vi hade först tänkt att övernatta vid Bergs slussar men efter att ha sett oss mätta på "slussandet" fann vi för gott att åka vidare. 175 kr bara för stå på en gräsplätt över natten tyckte vi var för dyrt med den ringa service som fanns. Då var Borensberg ett trevligare ställe. Man undrar ibland vad tex tyska turister tänker om våra undermåliga och dyra "ställplatser". Vi jämför ofta med den fantastiska ställplatsen i Bremm vid Mosel som kostar 11 Euro och erbjuder så mycker mer.

Bergs slussar är ett samlingsnamn på flera på varandra följande slussar på Göta Kanal. De är belägna i orten Berg norr om Linköping. Bergs slussar består av en slusstrappa och två dubbelslussar. Slusstrappan, bestående av sju slussar, heter Carl-Johans slussar. De två nästkommande (från sjön Roxen) heter Oskars slussar och Bergs slussar. Carl-Johans slussar lyfter båtarna 18,9 m och varje dubbelsluss strax under fem meter (4,8 m).

Mellan Carl-Johansslussen och Oskarsslussen ligger en konstgjord bassäng som förutom att fylla funktionen att förse slusstrappan med vatten fungerar som gästhamn.
Tillsammans kallas slussarna "det stora lyftet", vilket då alltså syftar på att båtarna som passerar antingen lyfts eller sänks strax under 30 m (28,8 m).

Cykeltur längs kanalen

Inte bara getter utan mängder av får finns längs kanalen. Ett lamm som råkat riktigt illa ut fann vi liggande hjälplös och insnärjd i taggtråd. Efter att först ha larmat Kanalbolaget som äger fåren lyckades vi efter mycket möda befria lammet från taggtråden som kastades i kanalen för att undvika att fler får skulle råka illa ut och det kändes skönt att ha gjort dagens goda gärning.Göta kanal är en kanal som löper genom Götaland i Sverige. Kanalen är 190,5 km lång. Därav är 87,3 km grävd och sprängd kanal. Nivåskillnaden är 91,8 m. Tillsammans med Trollhätte kanal och Göta älv bildar Göta kanal en 390 km lång vattenväg tvärs genom Sverige, från Östersjön till Kattegatt.

Göta kanal sträcker sig från Sjötorp vid Vänerns östra strand, via sin högsta punkt, sjön Viken till Vättern, via Boren, Roxen och mynnar sedan ut i Slätbaken vid Söderköping och Mem. På denna sträcka finns sammanlagt 58 slussar. De i Tåtorp och Borensberg är än idag handdrivna, Klämmans sluss används normalt inte, och de övriga är automatiserade. Det finns också två akvedukter längs kanalen, en i Ljungsbro och en utanför Borensberg. Det är fortfarande Sveriges största byggnadsprojekt genom tiderna.
Göta kanal kallas ibland för "Sveriges blåa band".

BorensbergGöta Hotell, känt från Götakanalfilmen.
Borensberg ligger 18 km öster om Motala nära sjön Boren. Genom orten går både Göta kanal och Motala ström. Över strömmen går den ståtliga flervalvsbron av sten från 1797.
Slussen vid Göta kanal är den enda på östgötasidan som som fortfarande manövreras med handkraft. Där Göta kanal böjer av åt öster finns ett kulturhistoriskt värdefullt lusthus från 1872, vilket avbildats på ett frimärke. Längs kanalen går Östgötaleden.
Det från flera svenska filmer välbekanta rödfärgade Göta Hotell från 1908 ligger på en smal landtunga mellan kanalen och Motala ström. På norra sidan av strömmen finns det gamla gästgiveriet, dagens Borensberg gästgivaregård. Den är sedan 1915 ihopbyggd med det gamla tingshuset från 1690-talet som fram till 1907 inrymde Bobergs häradsrätt.

tisdag 4 augusti 2009

Medevi brunn


Medevi brunn, Västra Ny socken, 15 kilometer norr om Motala, Östergötland, är Sveriges äldsta brunnsort.


Brunnsverksamheten grundades av Urban Hjärne och friherre Gustaf Soop 1678. Hjärne besökte platsen året innan och fann att källan innehöll hälsobringande vatten och var en riktig surbrunn (äldre benämning på hälsokälla med starkt kolsyrehaltigt vatten) av samma slag som andra berömda källor i utlandet. Soop var ägare till Medevi gård och därmed markägare.
Långt före Hjärnes tid var källan känd för sitt undergörande vatten. Vadstena kloster blev 1383 ägare till denna källa och tillägnade den åt klostrets första föreståndarinna, Katarina Ulfsdotter.Medevi fick tidigt kunglig status, då änkedrottning Hedvig Eleonora kurerade sig här redan 1679. En rad kungligheter har efter henne druckit av vattnet, däribland Karl XI, Gustav III, Karl XV och Carl XVI Gustaf. Elisabeth Olsson och Anders Bissman från Knarrevik har inte druckit av vattnet, de hade nämligen med sig eget Lidl-vatten. Vid brunnsapoteket var Jöns Jakob Berzelius praktikant vid sekelskiftet 1800. I apoteksmuseet står dennes elektricitetsmaskin från 1799 bevarad.


Under sommarsäsongen ges dagliga konserter (utom måndagar) av Medevi Brunnsorkester som är en traditionell svensk mässingssextett. All musik framförs på originalinstrument som är från tiden kring förra sekelskiftet. Denna brunnsmusik kompletteras också med den så kallade grötlunken, där alla är välkomna att deltaga att i lugn takt vandra efter den marscherande orkestern på Stora gången. Grötlunken har anor från 1870-talet och har fått sitt namn efter den gröt med katrinplommon som brunnsgästerna åt på kvällen. Efter måltiden ställde man upp sig på Stora gången för att "gå ner" gröten i magen till marschmusik.

AskersundAskersund är ett populärt turistmål som erbjuder bad och naturupplevelser. Stadskärnan är fortfarande präglad av sin trähusbebyggelse och sina två kyrkor. Sofia Magdalena är ritad av Olof Tempelman och Landskyrkan av Jean de la Vallée och Erik Dahlberg. Staden ligger i utkanten av skogen Tiveden vid sjön Alsen som utgör nordligaste delen av Vättern och utmed sjön strax utanför staden ligger Husabergsudde med bad och camping. Från staden har man utsikt över Vättern och Tivedsskogen. På andra sidan vattnet syns Prins Gustafs slott, Stjernsund.