(B)logg

söndag 5 juli 2009

Knuten Geiranger
Knuten är en körbar del av den ursprungliga Geirangervägen som öppnades 1889. Den är exempel på ingenjörskonst i den högre skolan. Det fanns 9 stenbroar på denna vägen, och en av dem är "Knuten". Namnet kommer från det faktum att man först måste köra under bron och sedan efter en 270-graders kurva kommer upp på densamma.

Inga kommentarer: