(B)logg

fredag 2 januari 2009

Ställplatser i Europa

OBS! När listan kommer upp, klicka genast på orten längst upp till höger för att få fram kartan med alla platserna.

Übernachtung=övernattning - Parken möglich=parkering möjlig
Frischwasser=dricksvatten - Gegen gebühr=mot avgift
Entsorgung frei=gratis tömning (latrin)

Strom verfügbar=el tillgängligt -Zusatzgebühr=tillägsavgift


Ort (ev. land):


Max avstånd km:

Max antal:

Datakälla:
Bordatlas
DL3EL
womoSökningen passar bäst för ställplatser söder om Sverige. När listan dyker upp, klicka på orten för att få fram kartan.

torsdag 1 januari 2009