(B)logg

onsdag 7 juli 2010

Raumadalen


Trollväggen, no. Trollveggen, är en känd bergvägg på fjället Trolltindan i Norge.
Trollväggen ligger i Romsdalen i Rauma kommun i Møre og Romsdal och är Europas högsta lodräta bergvägg. Det är cirka 1700 meter i höjdskillnad från dalbotten upp till toppen av väggen, därav 1000 meter i princip lodrätt bergvägg som delvis lutar (upp till 50 meter) utåt.
Trollväggen är ett omtyckt mål för klättrare, men den blev övervunnen först 1965 när ett norskt och ett engelskt klätterteam med olika rutter nådde toppen med en dags mellanrum. Tidigare hade man dock bestigit själva berget Trolltindan, men inte via Trollväggen. Väggen var länge ett prestigemål för BASE-hoppning men efter flera dödsfall förbjöds fallskärmshoppning 1986. År 2006 blev en engelsk klättrare räddad från väggen med hjälp av helikopter. Efter den incidenten så har man förbjudet alla räddningsaktioner i och omkring väggen eftersom det anses vara för riskabelt. Här kommer en lista på dom klätterleder som finns på väggen med svårighetsgradering för friklättring och teknisk klättring:

Kylling bru är den störste bron på Raumabanen, järnvägen mellan Dombås och Åndalsnes. Bron liggger vid gården Kylling på Verma i Romsdalen. Bron korsar Rauma älv och är bland de mest kända norska järnvägsbroarna.
Bron är 76 meter lång och byggd i sten från fjället intill. Stenen som användes är granit och kallas Gruogranit. Höjden över dalbotten (älven) är 59 meter. Huvudspannet är 42 meter, sidospannen tio och åtta meter. Bron tog nio år att bygga och var klar 1923.

Inga kommentarer: