(B)logg

onsdag 3 juli 2013

Strömsholms slott
Strömsholms slott ligger i Strömsholm två mil sydväst om Västerås i Hallstahammars kommun i Kolbäcks socken, Västmanland. Slottet ägs och förvaltas av svenska staten, och ingår i den kungliga dispositionsrätten. Anläggningen ingår i Ekomuseum Bergslagen.

 Redan under medeltiden fanns på platsen en befäst gård som då hette Mölntorp. Gustav Vasa lät där på 1550-talet uppföra en kraftig stenborg som bildade grunden till det nuvarande Strömsholms slott. Borgen blev änkesäte för drottning Katarina, liksom även för drottning Maria Eleonora, som emellertid tillbringade större delen av sin tid på Gripsholms slott. Drottning Hedvig Eleonora fick borgen i morgongåva av sin man, Karl X Gustav, och det var hon som lät bygga om den gamla borgen till ett modernt barockslott 1669. Slottet stod helt färdigt år 1681.

Inga kommentarer: