(B)logg

tisdag 2 juli 2013

Östra Södermanlands JärnvägÖstra Södermanlands Järnväg, Ö.Sl.J., är en museijärnväg, som kör smalspåriga, ångloksdragna tåg mellan Mariefred och Taxinge-Näsby i tidstypisk 1890–1910-talsmiljö. Banans längd är 11,6 km, och spårvidden är 600 mm. I godsmagasinet vid järnvägsstationen i Mariefred finns en permanent utställning om 600 mm-banornas historia. Verkstäder och vagnhallar öppnas för besök på begäran. ÖSlJ bedriver trafik Mariefred – Läggesta nedre – Taxinge-Näsby med ånglok från 1 maj till sista söndagen i september.

Inga kommentarer: