(B)logg

måndag 1 juli 2013

Julita gård
Julita gård är en herrgård vid sjön Öljaren i Julita socken i Katrineholms kommun, Södermanland. Gården som omfattar cirka 2 200 hektar mark (bland andra Tåkenöarna, Väsbyön och Bergaön i Hjälmaren och mer än 360 byggnader ägs sedan 1944 av Nordiska museet. Troligen var Julita gård en stormannagård redan under vikingatiden. På gården finns en runsten från 1000-talet och i Oxhagen ca 1 km från Stora huset har man funnit resterna av ett vikingatida platåhus.

Inga kommentarer: