(B)logg

onsdag 3 juli 2013

Gripsholms slott
Gripsholms slott är en slottsbyggnad som ligger vid Mälaren i Mariefred i Strängnäs kommun. Gripsholms slott hyser Statens porträttsamling med över 4 000 verk, där besökaren kan följa porträttkonstens förändringar från 1500-talet och fram till nutid. Nationalmuseum ansvarar sedan 1860-talet för porträttsamlingen.

Strax framför vindbryggan, på den så kallade Rännarbanan, står några runstenar med berättelser om det berömda Ingvarståget. Gripsholm byggdes som borg av drotsen Bo Jonsson (Grip) på 1370-talet. Till slottet byggdes också ett jungfru Mariakapell vilkas besökare 10 mars 1485 fick avlatsbrev, utfärdat i Rom. Efter Bo Jonssons död såldes egendomen 1404 till drottning Margareta, och förblev kronogods till 1472.

Inga kommentarer: