(B)logg

fredag 8 juli 2011

Risør

Den hvite by ved Skagerrak.
Då staden blev så gott som totalskadad vid branden 1861 och de nya byggnaderna stod färdiga ville man ge ett intryck av välstånd. Vitt var den i särklass dyraste målfärgen och följaktligen valde man vitt.

Colin Archer räddningsskuta

Inga kommentarer: