(B)logg

måndag 4 juli 2011

Helleren vid JössingfjordHellerenhusene - motivet som får trafikanter att stanna till.
De eldste sporene etter bosetning under Helleren er fra eldre steinalder. I dag er det de to små husene som framfor alt fanger oppmerksomheten. Fjellformasjonen Helleren i Jøssingfjord er 100 meter lang, 10 meter dyp og opptil 30 meter høy. Helleren er så dyp at det ikke har vært nødvendig å tekke takene. Husene slik de står i dag er fra tidlig 1800-tallet, men deler av bygningene kan være eldre. Husene kan se beskjedne ut, men sett i forhold til sin samtid er de ikke spesielt små. Tidligere stod det flere hus under Helleren, blant annet små driftsbygninger. Ved folketellingen i 1865 bodde det sju voksne og sju barn her. Husholdningen hadde fem kyr, en gris og tolv sauer, de dyrket havre, bygg og poteter - og var for det meste selvforsynt. Helleren var husmannsplass under garden Haneberg som ligger like ved senteret Hauge i Dalane. Den eldste husmannskontrakten er fra midten av 1700-tallet, men det kan ha vært husmenn tidligere enn dette. Vilkårene i kontrakten har vært rimelige, og livet som strandsitter har vært forholdsvis godt. Beboerne drev ekstensiv utnyttelse av jorda, der utmarksområdene på heia over Helleren ble utnyttet til beite og utslått. Høyet måtte slås og tørkes og rulles utfor fjellet ned til bosetningen. Fjorden ga mat. Fiske og sjøfart ga kontanter.

Inga kommentarer: