(B)logg

fredag 8 juli 2011

KrageröKragerø har 495 öar, holmar och skär samt 4 000 fritidshus. Kragerø växte fram ur träexporten som handelsstad under Skien, men fick stadsprivilegier 1666. Staden var under segelskutetiden en av Norges största sjöfartsstäder. Den äldsta bebyggelsen låg på bägge sider av Bysundet mellan fastlandet och en ö som nu bara heter Øya.


Inga kommentarer: