(B)logg

torsdag 21 juli 2011

Galtströms bruk

Galtström är ett gammalt järnbruk med anor från 1600-talet. Bruket anlades 1673 av Magnus Blix och var det första järnbruket i Medelpad. 1686 bestod bruket av två hammare belägna i närheten av masugnen och att man producerade 1200 skeppspund stångjärn per år, motsvarande 163 ton, som utskeppats till Stockholm. Järnbruket lades ned 1916 och sågen stängde 1919.

Inga kommentarer: