(B)logg

söndag 8 maj 2011

Wismar

Wismar

Parti från Wismar (HDR-foto)
Resterna av kyrkan som bombades av de allierade vid krigsslutet 1945 (HDR-foto)

Inga kommentarer: