(B)logg

onsdag 5 augusti 2009

Söderköping


Söderköping är en stad i Östergötland samt centralort i Söderköpings kommun i Östergötlands län.

Stadskärnan har i stort sett bevarat medeltida gatunät, och delar av staden har en äldre samlad småstadsarkitektur i trä. Under marken finns upp till tre meter tjocka lager med lämningar av medeltidsbebyggelsen. Två av Söderköpings sevärdheter är dess båda kyrkor, S:t Laurentii kyrka och Drothems kyrka, som båda är från slutet av 1200-talet. I staden finns medeltida källarstugor, dvs höga stenkällare med en trävåning över, bland annat Braskens tryckeri. Rådhuset (1777) och det intilliggande Blomqvistska huset (1857-1859). Johan III:s hus, är tegelbyggnader från 1400-talet.

Söderköpings brunn anlades 1718 på Sankta Ragnhilds källa med medeltida anor. Numera finns här ett konferenshotell. Sankta Ragnhild är för övrigt även stadens skyddshelgon, vilket man delar med Södertälje. Söderköping, som kallas "Sörping" av invånarna, har använts vid filminspelningar (t ex Madicken) på grund av sina gamla stadsmiljöer.

Söderköpings kanalhamn är en hamnanläggning vars stenkaj, som kantas av hamnmagasin, siloanläggning med mera. Tre av magasinen till Göta kanal är byggda på 1830-talet av liggande timmer med vit spritputs i två och fyra våningar. Enkelslussen är byggd 1874 och har två portar. Under medeltiden och lång tid framöver skyddades stadsåns inlopp från havet av Stegeborg, vid Slätbaken. Kanalen ligger högre än själva staden.


M/S Lindön från Söderköping

Rakt framför oss ligger hon där vid bryggan, M/S Lindön, bländande vit och vacker. Denna snart hundraåriga skönhet byggdes en gång i tiden för den ryske tsarens räkning, men ryska revolutionen kom emellan och fartyget fick stanna i Sverige.


Mitt i staden ligger Ramunderberget som med sina klippor lockar klättrare i från hela regionen. Det årligen återkommande arrangemanget Söderköping Adventure Race lockar multisportare till staden.

Inga kommentarer: