(B)logg

onsdag 5 augusti 2009

BorensbergGöta Hotell, känt från Götakanalfilmen.
Borensberg ligger 18 km öster om Motala nära sjön Boren. Genom orten går både Göta kanal och Motala ström. Över strömmen går den ståtliga flervalvsbron av sten från 1797.
Slussen vid Göta kanal är den enda på östgötasidan som som fortfarande manövreras med handkraft. Där Göta kanal böjer av åt öster finns ett kulturhistoriskt värdefullt lusthus från 1872, vilket avbildats på ett frimärke. Längs kanalen går Östgötaleden.
Det från flera svenska filmer välbekanta rödfärgade Göta Hotell från 1908 ligger på en smal landtunga mellan kanalen och Motala ström. På norra sidan av strömmen finns det gamla gästgiveriet, dagens Borensberg gästgivaregård. Den är sedan 1915 ihopbyggd med det gamla tingshuset från 1690-talet som fram till 1907 inrymde Bobergs häradsrätt.

Inga kommentarer: