(B)logg

tisdag 7 augusti 2012

Långe JanFyren Långe Jan eller Ölands södra udde tändes första gången den första november 1785 efter en byggnadstid på nästan två år. Fyren är belägen längst ned på Ölands södra udde och är en angöringsfyr. Fyren var 60 alnar hög (ca 36 meter) med en diameter av cirka 12 meter med 197 trappsteg upp till toppen. Fyren är i dag 41,6 meter och Sveriges högsta fyr.

Inga kommentarer: