(B)logg

onsdag 8 augusti 2012

Långe Erik
Fyren Långe Erik, belägen på Ölands norra udde, vid Grankullaviken, norr om Byxelkrok, är en 32 meter hög fyr byggd av kalksten. Långe Erik stod färdig år 1845. Det är 138 trappsteg upp till balkongen som är belägen på ca 28 meters höjd. Härledningen till namnet "Långe Erik" är okänd; det antas ha bildats i analogi med "Långe Jan", fyren på Ölands södra udde. Fyrens stora lins är tagen ur drift sedan 1990-talet och ersatt av en mycket liten fyrlykta på fyrbalkongens räcke. Det gamla urverket som förr drev linsapparaten finns fortfarande kvar i tornet.

Inga kommentarer: