(B)logg

måndag 19 juli 2010

Varberg


Varbergs kallbadhus är ett badhus som står på pålar i havet i Kattegatt vid Strandpromenaden i Varberg. Här kan man nakenbada i skilda herr- och damavdelningar, båda utrustade med bastu.
Sedan vågbrytare byggts från fästningens nordvästra hörn och Klöven, Getterön, är kallbadhuset beläget inom hamnområdet.
Det nuvarande kallbadhuset är det tredje som uppförts, sedan två tidigare spolierats av de svåra västkuststormarna, det äldsta av dem från 1866. Efter att exteriören renoverats till sitt ursprungliga skick under 1990-talet, återinvigdes kallbadhuset. 1996.
Här börjar också Varbergs strandpromenad, som rundar fästningen och därvid passerar Fästningsterrassen, för att sedan fortsätta längs badstränderna till Apelviken. Sightseeingtåget Kustpilen kör sommartid denna sträcka fram pch åter.

Societetshuset eller i folkmun Societén är en byggnadsminnesförklarad byggnad från 1886 i Varberg. Den byggnadsminnesförklarades 1980.
Orsaken till att huset byggdes var Varbergs ökande betydelse som kurort, vilket fick till följd att allt fler välbärgade personer besökte Varberg. De behövde en gemensam samlingslokal. Tidigare hade Brunnssalongen som inte låg alltför långt ifrån Societetshuset fyllt en liknande funktion.

Inga kommentarer: