(B)logg

söndag 8 juli 2012

Friluftsmuseet Hägnan i GammelstadHägnan är ett kulturhistoriskt friluftsmuseum, ett levande "förr i tiden". Här kan du se byggnader från 1700-tal till 1900-tal, naturtroget placerade i en kulturhistorisk miljö med anor från 1300-talet. Hägnans byggnader kommer från skilda delar av Norrbotten och ger en verklighetsnära bild av en äldre by i kustlandet.

Inga kommentarer: