(B)logg

lördag 4 april 2009

Karlsborg


Lisa tittar ut över Vättern från Karlsborg mot Vadstena.
Karlsborgs fästning belägen på Vanäs udde i Vättern började byggas 1819 för att förverkliga den så kallade centralförsvarsidén. Det ursprungliga namnet var Vanäs fästning och platsen valdes av Baltzar von Platen i samband med byggandet av Göta kanal. Kanalbygget påbörjades i Forsvik, 7 kilometer nordväst Vanäs.
Fästningen är ett av norra Europas största byggnadsverk och är huvudsakligen uppförd i kalksten från Omberg. På grund av minskade anslag dröjde det ända till 1870 innan fästningen var i fungerande skick, och först 1909 var den helt färdig.
För att kompensera för den artilleritekniska utvecklingen byggdes för att skydda fästningen i början av 1900-talet Vabergets fästning 5 kilometer västerut.
Meningen var att regering och centrala ledningsfunktioner i händelse av anfall mot riket skulle dra sig tillbaka till denna fästning mitt i landet. Även Riksbankens guldreserv skulle skyddas i fästningen under orostider.
Invid fästningen har samhället Karlsborg vuxit upp. Det var från början främst bostadsområde för personal vid fästningens verksamheter, men växte upp till en stad, mycket tack vare Göta kanal som går genom staden.
Sedan fästningen utgick ur krigsorganisationen 1918 har den bland annat fungerat som garnison för Göta signalregemente, S 2, och sedan 1984 ligger även Livregementets husarer, K 3 där. Även Fallskärmsjägarskolan och SSG finns inrymt på fästningsområdet. Invid fästningen finns en ammunitionsfabrik.
Sedan 1935 är Karlsborgs fästning statligt byggnadsminnesmärke. Särskilt sevärd är Garnisonskyrkan. Kyrkan är inrymd i den centrala byggnaden, "slutvärnet". Garnisonskyrkan ligger på andra våning, ovanför Fästningsmuseumet. Kyrkan var en gång tänkt som plenisal för riksdag och regering i orostider. I taket hänger en ljuskrona tillverkad av bajonetter istället för ljusprismor.

Inga kommentarer: