(B)logg

onsdag 5 augusti 2009

Cykeltur längs kanalen

Inte bara getter utan mängder av får finns längs kanalen. Ett lamm som råkat riktigt illa ut fann vi liggande hjälplös och insnärjd i taggtråd. Efter att först ha larmat Kanalbolaget som äger fåren lyckades vi efter mycket möda befria lammet från taggtråden som kastades i kanalen för att undvika att fler får skulle råka illa ut och det kändes skönt att ha gjort dagens goda gärning.Göta kanal är en kanal som löper genom Götaland i Sverige. Kanalen är 190,5 km lång. Därav är 87,3 km grävd och sprängd kanal. Nivåskillnaden är 91,8 m. Tillsammans med Trollhätte kanal och Göta älv bildar Göta kanal en 390 km lång vattenväg tvärs genom Sverige, från Östersjön till Kattegatt.

Göta kanal sträcker sig från Sjötorp vid Vänerns östra strand, via sin högsta punkt, sjön Viken till Vättern, via Boren, Roxen och mynnar sedan ut i Slätbaken vid Söderköping och Mem. På denna sträcka finns sammanlagt 58 slussar. De i Tåtorp och Borensberg är än idag handdrivna, Klämmans sluss används normalt inte, och de övriga är automatiserade. Det finns också två akvedukter längs kanalen, en i Ljungsbro och en utanför Borensberg. Det är fortfarande Sveriges största byggnadsprojekt genom tiderna.
Göta kanal kallas ibland för "Sveriges blåa band".

Inga kommentarer: