(B)logg

onsdag 5 augusti 2009

Bergs slussar


Vi hade först tänkt att övernatta vid Bergs slussar men efter att ha sett oss mätta på "slussandet" fann vi för gott att åka vidare. 175 kr bara för stå på en gräsplätt över natten tyckte vi var för dyrt med den ringa service som fanns. Då var Borensberg ett trevligare ställe. Man undrar ibland vad tex tyska turister tänker om våra undermåliga och dyra "ställplatser". Vi jämför ofta med den fantastiska ställplatsen i Bremm vid Mosel som kostar 11 Euro och erbjuder så mycker mer.

Bergs slussar är ett samlingsnamn på flera på varandra följande slussar på Göta Kanal. De är belägna i orten Berg norr om Linköping. Bergs slussar består av en slusstrappa och två dubbelslussar. Slusstrappan, bestående av sju slussar, heter Carl-Johans slussar. De två nästkommande (från sjön Roxen) heter Oskars slussar och Bergs slussar. Carl-Johans slussar lyfter båtarna 18,9 m och varje dubbelsluss strax under fem meter (4,8 m).

Mellan Carl-Johansslussen och Oskarsslussen ligger en konstgjord bassäng som förutom att fylla funktionen att förse slusstrappan med vatten fungerar som gästhamn.
Tillsammans kallas slussarna "det stora lyftet", vilket då alltså syftar på att båtarna som passerar antingen lyfts eller sänks strax under 30 m (28,8 m).

Inga kommentarer: