(B)logg

tisdag 2 juli 2013

Mariefred
Mariefred är en tätort i Strängnäs kommun belägen vid Mälaren, cirka 6 mil väster om Stockholm. Bebyggelsen domineras av trähus.

 Mariefreds historia går tillbaka till 1370-talet då Bo Jonsson Grip lät bygga en borg på en udde, Gripsholm, som efter flera utbyggnader senare blev det kungliga Gripsholms slott under Gustav Vasa på 1530-talet. 

Själva namnet Mariefred kan tillskrivas ett kloster som kartusianermunkar började uppföra 1493, och låg där nuvarande kyrkan ligger. Klostret hade namnet Pax Mariae, som betyder "Marias fred", och bebyggelsen runt omkring fick så namnet Mariefred. År 1498 förlänades Gripsholm med underlydande till klostret. Monasterium pacis Mariæ invigdes 1504 i samband med Sten Sture den äldres begravning där. Hans kvarlevor flyttades senare till Strängnäs domkyrka. År 1526 kom Gripsholm i Gustav Vasas händer. Klostret drogs in och revs i samband med reformationen.

Vid Mariefreds kyrka finns några framgrävda rester av det gamla klostret. Vid platsen, på kyrkbackens södra sida, finns Sten Sture-stenen (rest 1905). I reformationens kölvatten växte ett samhälle starkare kopplat till kungamakten upp, delvis befolkat av de hemlösa munkarna.

Inga kommentarer: