(B)logg

tisdag 16 juni 2009

Smögen(Bilderna är tagna med Nokia 5800 mobiltelefon.)
Smögen är en ö i Sotenäs kommun, Västra Götalands län, som är en av Bohusläns största. Främst är den känd för Smögenbryggan, som varje år lockar tusentals turister.
På Smögen finns lotsutkiken kvar trots att lotsstationen numera är avbemannnad.
Historia
Smögen nämns för första gången i slutet av 1500-talet. Vid mitten av 1600-talet bosatte sig människor på Hasselön och under åren har det samhället växt samman med Smögen och räknas idag som en del av tätorten Smögen.
Etymologi
Namnet på samhället har varit olika under åren, bland annat "Smögit", "Smöenn", "Smöget" och "Smygesund".
Namnet är förmodligen kopplat till det sk Smyghålet, det trånga sundet mellan Smögenön och ön Kleven söder om huvudön. Det fornsvenska smugha (smyghål) eller fornisländska smuga kan vara ursprung till namnet.
Smögenbaden
Smögenbaden var en dansrestaurang som låg längst upp på Smögenön, med utsikt vida omkring. Restaurangen byggdes 1933 av tre privatpersoner som ville skapa en konkurrent till det då dominerande Smögens Havsbad. Med tiden blev Smögenbaden en populär restaurang och ett känt dansställe, inte bara i Sverige utan även utomlands. 1998 brann Smögenbaden i en våldsam brand som pga. det från havet utsatta läget med kraftig vind, hotade kringliggande byggnader. Orsaken till branden kunde inte fastslås, och en omfattande försäkringstvist följde efter branden. Restaurangen återuppbyggdes aldrig, men ägarna hyrde en restaurangbåt året därefter, vilken lades i hamnen i Kungshamn, och fick namnet "Smögenbåden" på bohuslänskt manér. 2000 flyttade man iland verksamheten till f.d. Charlies krog i Kungshamns centrum, och kapade namnet till kort och gott Baden. Väster om f.d. Smögenbadens tomtmark planerar man att uppföra ett antal bostadsrättslägenheter. Bostadsrättsföreningen kommer att få namnet Smögenbaden.
Hasselön
Hasselön utgör den nordöstra delen av Smögen. Smögenbrons fäste på Smögensidan, finns på Hasselön. Hasselön domineras av bostadsområden och strövområden, men det finns också fiskebodar, ett område med affärer (bland annat ICA Nära) samt tennishall. Huvudvägen klyver Hasselön i två delar; Hasselösund och Kalvbogen.
På 1970-talet när allt fler flyttade till Smögen, bestämde sig Smögens kommunfullmäktige att man skulle bygga hus på Kalvbogen, en bergig udde som då var helt täckt av mossa. Runt år 1975 kom bygget igång på fullt allvar, och några år senare var Kalvbogen färdigt att bosätta sig på. Kalvbogen består av två delar - Kalvbogen 1 och Kalvbogen 2. Man började nämligen på område 1, eftersom det låg närmast den stora vägen, Storgatan. När även det området var fullt, valde man att bygga husen närmare bron, d. v. s. på Kalvbogen 2: s område. Vid kraftiga vintrar kunde smögenborna gå över isen till Kungshamn, via Kalvbogen.
Turism
Smögen är känt för sin långa träbrygga, Smögenbryggan (ca 600 m), fylld med affärer i fiskebodar, som är mycket välbesökt under sommaren. Smögen är ett av västkustens mest populära turistmål, mycket känt för sin fisk, räkor och dylikt, då en av Sveriges få fiskauktioner finns här.

Inga kommentarer: